top of page

Voor wie

Doelgroep

Ik richt me op volwassenen vanaf 18 jaar met zelfproblematiek. Dit wil zeggen dat het mensen betreft die last hebben van angstklachten en somberheidsklachten die hun oorsprong vinden in ingewikkelde (hechtings)relaties of traumatische ervaringen, die in het heden leiden tot moeilijkheden in relaties maar ook ten aanzien van het zelfgevoel. De mate van de ervaren last kan hierin verschillen. Soms beperkt dit zich tot één terrein in je leven zoals werk of je relatie. Dit kan ook veelzijdiger zijn waarbij je vastloopt op meerdere terreinen in je leven. Afhankelijk van de ervaren last en je hulpvraag gaan wij samen kijken welke behandeling het meest passend is voor jou. Dit kan een langdurende psychotherapie zijn of een kort coaching traject, afhankelijk van de ernst van je klachten, maar uiteraard ook afhankelijk van je eigen wensen en hulpvraag.

Problematiek

Voor de onderstaande klachten en problemen kun je terecht in praktijk UNA:

 • Depressie, sombere stemming, (onverklaarbare) stemmingswisselingen

 • Rouw, verlies

 • Onverwerkte trauma en/of heftige gebeurtenissen: dit kan recent spelen of meer uit het verleden stammen.

 • Vragen rondom persoonlijkheid, identiteit.

 • Het hebben van een laag zelfbeeld, moeilijk grenzen voelen en dit kunnen aangeven.

 • Niet goed weten wie je bent en wat je voelt verlangt, en/of vreest.

 • Arbeid gerelateerde problemen, motivatieproblemen, keuzestress.

 • Relaties behouden en/of onderhouden, aangaan van diepere verbinding.

 • Veranderingen in levensfasen, overgangen die moeizaam verlopen of stagneren

 • Moeite met regie te krijgen of behouden over je leven, te veel geruststelling nodig hebben van de ander.

 • Perfectionisme, neiging tot over-controle en regie willen houden over alles wat je doet, moeite met samenwerken/delegeren/

      hoge eisen stellen aan jezelf en anderen.

 • Zingevingsvraagstukken, onrustgevoelens, moeite met kunnen berusten/ tevreden te zijn in het hier en nu.

 • Onverklaarbare angstgevoelens.

 • “Burn-out”, overbelast zijn zonder een duidelijke oorzaak te kunnen pakken.

Contra-indicaties

Voor onderstaande klachten en problemen is er geen behandelaanbod bij praktijk Una:

 • Verslavingsproblematiek

 • Ernstige persoonlijkheidsproblematiek

 • Acute suïcidaliteit

 • Psychotische stoornissen

 • Autisme spectrum stoornissen

bottom of page