top of page

Reden voor beeïndiging

Wanbetaling

Rekeningen dienen binnen een termijn van 30 dagen te worden voldaan. Mocht dit niet gebeuren volgt er eenmalig een herinnering met een betalingstermijn van 14 dagen. Mocht dan alsnog de betaling niet worden voldaan wordt er een incassobureau ingeschakeld en worden de extra kosten in rekening gebracht.

Grensoverschrijdend gedrag

Wanneer de door ons gemaakte afspraken van het behandelkader worden overschreden door bv agressief, (seksueel) intimiderend gedrag of anderszins, zal de behandeling worden stopgezet.

Onherstelbare breuken in het contact

Over het algemeen is mijn ervaring dat breuken in de behandelrelatie heel helpend zijn om door te werken en beschouw ik deze als onderdeel van de therapie. In sommige gevallen, lukt het echter niet om samen tot een werkbare behandelrelatie te komen. Dit kan reden zijn tot het beëindigen van de behandeling.

Decompensatie / oplopende suïcidaliteit

Mocht door externe situaties of onverwachte gebeurtenissen de druk erg oplopen en intensievere zorg binnen een multidisciplinaire setting nodig zijn dan kan het zijn dat ik met je na ga denken over (door-)verwijzing voor intensievere zorg. 

bottom of page