top of page

Kosten en vergoedingen

Contractvrij

Ik heb ervoor gekozen om contractvrij te werken. Dat betekent dat ik geen contracten heb afgesloten met zorgverzekeraars. De zorg komt dan evengoed in aanmerking voor vergoeding. Het is van belang bij aanvang van je behandeling bij je zorgverzekeraar na te gaan, welk bedrag vergoed wordt voor ongecontracteerde zorg.Bij psychotherapeutische en psychologische behandelingen wordt door de zorgverzekeraar het eigen risico (385 euro, of meer) in rekening gebracht bij zowel gecontracteerde als bij ongecontracteerde zorgaanbieders.

Praktijk Una heeft een behandelovereenkomst met client er wordt dan ook direct aan client gedeclareerd elke 2 maanden. Deze factuur kan je vervolgens indienen bij je zorgverzekeraar, indien deze in aanmerking komt voor vergoeding. Bij aanvang van de behandeling zal ik  ik je zo goed mogelijk informeren over kosten en consequenties van contractvrij werken. Jijzelf bent echter verantwoordelijk voor de financering en de behandeling en te onderzoeken met uw zorgverzekeraar op welke vergoeding je kan rekenen.

Over het algemeen vallen bijna alle behandeltrajecten die ik uitvoer onder de Specialistische GGZ (S-GGZ). De S-GGZ is bedoeld voor langer durende behandeltrajecten waarbij de psychische problematiek ook complexer is. Een behandeltraject kan ook uitgevoerd worden binnen de Generalistische basis GGZ (GB-GGZ). Dit zijn doorgaans behandelingen met een behandelduur van 5 à 10 gesprekken waarbij de problematiek minder complex is. Indien ik inschat dat een traject binnen de GB-GGZ volstaat zal ik je hierover bij aanvang van het behandeltraject informeren.

N.B! Iedereen die reeds in 2023 middels een restitutiepolis is zorg was bij mij, heeft in 2024 nog steeds recht op 100% vergoeding van het NZa tarief. In veel gevallen wordt je verzekering per 2024 omgezet in een naturapolis. Dit is verzekeraars vanuit de overheid opgelegd. De overheid compenseert hiermee voor het jaar 2024 om te voorkomen dat mensen die reeds in behandeling waren de dupe zijn van de verandering in het verzekeringsbeleid. Deze voortzetting van de 100% vergoeding geldt alleen nog voor het jaar 2024!

Afhankelijk van je soort verzekeringspolis, wordt bepaald welk bedrag je vergoed krijgt. Er zijn 3 soorten polissen:

De Budget- of naturapolis:

Heb je een budget-of naturapolis, dan wordt je behandeling niet volledig vergoed. Je dient dan zelf een eigen bijdrage te betalen aan Praktijk UNA. Vraag voor aanvang van je behandeling na bij je zorgverzekeraar welk percentage je vergoed krijgt om een beeld te krijgen van de kosten die voor je eigen rekening komen. Vaak ligt dit tussen de 55% en 85%.

Middels een maandelijkse factuur zal ik de eigen bijdrage verrekenen. Dit om te voorkomen dat op het einde van een langer behandeltraject er plotseling een groot bedrag gefactureerd zal worden. Aan het einde van het therapietraject worden door de zorgverzekeraar de kosten uitgekeerd. Dan wordt berekend of het door jou betaalde voorschot op de behandeling overeenkomt met de totaalsom. Mocht je te veel betaald hebben, wordt dit teruggestort. Mocht het voorschot niet toereikend zijn geweest, volgt er een eindfactuur.

De Restitutie basispolis

Bij de restitutie basispolis wordt je behandeling meestal 100% vergoed en betaal je alleen je eigen risico. Je komt dan niet voor onverwachte hoge kosten te staan. Tevens heb je dan vaak een grotere vrije keuze in waar en bij wie je je behandeling wilt krijgen.

 

Daarnaast is er ook nog een combipolis. Dit betreft een restitutiepolis die niet alle kosten vergoed. Hierbij kan een verzekeraar aangeven marktconform te vergoeden, echter is het van belang na te gaan wat zij daar onder verstaan en of dit overeen komt met de vastgestelde tarieven van de Nederlandse zorgautoriteit die in rekening worden gebracht bij een behandeltraject binnen praktijk Una. 

 

Kosten

Per 1-1-2022 is er een nieuw prestatiebekostigingsmodel   

Vanaf 2022 is het zorgprestatiemodel het nieuwe bekostigingsmodel van de geestelijke gezondheidszorg. Dit is ontstaan vanuit de wens de bekostiging zo eenvoudig en transparant mogelijk te maken. Dit houdt in dat er per ingang van bovenstaande datum per consult betaald wordt en niet meer per diagnose-behandel combinatie traject (DBC).

Vastgestelde tarieven door de Nederlandse zorgautoriteit 2024 :

Behandeling

Behandeling 15 minuten door een Klinisch Psycholoog 73,82 euro, prestatiecode CO0213

Behandeling 30 minuten door een Klinisch Psycholoog 126,17 euro, prestatiecode CO0343

Behandeling 45 minuten door een Klinisch Psycholoog 179,24 euro, prestatiecode CO0473

Behandeling 60 minuten door een Klinisch Psycholoog 200,40 euro, prestatiecode C00603

Behandeling 75 minuten door een Klinisch Psycholoog 260,66 euro, prestatiecode CO0733

Behandeling 90 minuten door een Klinisch Psycholoog 318,56 euro, prestatiecode CO0863

Diagnostiek

Diagnostiek 45 minuten door een Klinisch Psycholoog 212,44 euro, prestatiecode CO0408

Diagnostiek 60 minuten door een Klinisch Psycholoog 242,66 euro, prestatiecode CO0538

Intercolegiaal overleg

intercolegiaal overleg kort 25,05 euro, prestatiecode OV0007

intercolegiaal overleg lang 76,35 euro , prestatiecode OV0008

Voor meer informatie kun je de volgende websites raadplegen: www.lvvp.infowww.zorgvoorkwaliteit.nuwww.contractvrijepsycholoog.nl 

 

Coaching wordt bij een aantal ziektekostenverzekeraars vergoed in het aanvullende verzekeringspakket. Kijk hiervoor de voorwaarden in je polis na. Individuele sessies duren 60 minuten en kosten 200 euro per sessie.

 

 

bottom of page