top of page

Kosten en vergoedingen

Ik heb ervoor gekozen om contractvrij te werken. Dat betekent dat ik geen contracten heb afgesloten met zorgverzekeraars. De zorg komt dan evengoed in aanmerking voor vergoeding. Het is van belang bij aanvang van je behandeling bij je zorgverzekeraar na te gaan, welk bedrag vergoed wordt voor ongecontracteerde zorg.Bij psychotherapeutische en psychologische behandelingen wordt door de zorgverzekeraar het eigen risico (385 euro, of meer) in rekening gebracht bij zowel gecontracteerde als bij ongecontracteerde zorgaanbieders.

Afhankelijk van je soort verzekeringspolis, wordt bepaald welk bedrag je vergoed krijgt. Er zijn 2 soorten polissen:

  • De Budget- of naturapolis:

Heb je een budget-of naturapolis, dan wordt je behandeling niet volledig vergoed. Je dient dan zelf een eigen bijdrage te betalen aan Praktijk UNA. Vraag voor aanvang van je behandeling na bij je zorgverzekeraar welk percentage je vergoed krijgt om een beeld te krijgen van de kosten die voor je eigen rekening komen. 

Middels een maandelijkse factuur zal ik de eigen bijdrage verrekenen. Dit om te voorkomen dat op het einde van een langer behandeltraject er plotseling een groot bedrag gefactureerd zal worden. Aan het einde van het therapietraject worden door de zorgverzekeraar de kosten uitgekeerd. Dan wordt berekend of het door jou betaalde voorschot op de behandeling overeenkomt met de totaalsom. Mocht je te veel betaald hebben, wordt dit teruggestort. Mocht het voorschot niet toereikend zijn geweest, volgt er een eindfactuur.

  • De Restitutiepolis

Bij de restitutiepolis wordt je behandeling meestal 100% vergoed en betaal je alleen je eigen risico. Je komt dan niet voor onverwachte hoge kosten te staan. Tevens heb je dan vaak een grotere vrije keuze in waar en bij wie je je behandeling wilt krijgen.

Voor meer informatie kun je de volgende websites raadplegen: www.lvvp.infowww.zorgvoorkwaliteit.nuwww.contractvrijepsycholoog.nl 

 

Coaching wordt bij een aantal ziektekostenverzekeraars vergoed in het aanvullende verzekeringspakket. Kijk hiervoor de voorwaarden in je polis na. Individuele sessies duren 60 minuten en kosten 145 euro per sessie.

 

 

bottom of page