top of page

Psychotherapeutische behandelingen

Individuele psychoanalytische psychotherapie

Wil je graag begrijpen waarom je steeds vastloopt in bepaalde of meerdere gebieden in je leven? Het doel van deze therapie is in om meer inzicht in te krijgen in je klachten en problemen. Dit gebeurt door verborgen, onbewuste gevoelens, verlangens en gedachten meer bewust te maken en beter te begrijpen hoe deze ontstaan zijn om ze vervolgens toe te laten en te doorvoelen.

De individuele psychodynamische psychotherapie bestaat uit wekelijkse of tweewekelijks sessies. De duur is zo lang als nodig en zo kort als kan. Gemiddeld duurt een psychoanalytische psychotherapie tussen de 1 en 3 jaar. Sessies zijn op wekelijkse basis en duren 45 minuten.

Mentalisatie bevorderende therapie (MBT) 

Mentalisatie bevorderende therapie (MBT) is erop gericht dat je meer zicht krijgt op je eigen gevoelens, gedachten, wensen en verlangens en die van de ander. Doordat je je eigen acties en gevoelens en die van anderen beter gaat begrijpen ontstaat er ruimte voor meer begrip en acceptatie over wie jij bent en voor de ander. Dit leidt vaak tot verbetering en meer stabiliteit van je relaties. 

Het accent binnen de therapie ligt op het hier en nu, wat er in de actuele relatie (cliënt-therapeut) beleefd wordt. Dit zal vaak onderwerp van gesprek zijn. De MBT is geschikt voor mensen met persoonlijkheidsproblematiek met een gebrekkig mentaliserend vermogen, of die hun mentaliseren bij oplopende spanning snel verliezen. De duur van de behandeling kan variëren tussen 1 à 1,5 jaar (sessies van 45 minuten). 

Kortdurende psychodynamische steungevende psychotherapie (KPSP) 

Kortdurende Psychoanalytische Steungevende Psychotherapie (KPSP) is een psychoanalytische behandeling voor mensen die last hebben van aanhoudende of steeds terugkerende stemmingsklachten en tevens andere kwetsbaarheden in de persoonlijkheid. Hierbij richten wij ons in de therapie vooral op de moeilijkheden en problemen in het nu, maar tevens onderzoeken we ook welke nare ervaringen uit het verleden van invloed zijn op je huidige klachten en stemmingsproblemen. Het doel is in eerste instantie om je somberheidsklachten te verminderen. Vaak levert de behandeling je ook op dat je door opgedane inzichten op een meer reële en positieve manier naar jezelf en anderen gaat kijken en contacten verbeteren. Deze KPSP - behandeling bestaat uit 16 zittingen (45 minuten) waarvan de eerste 8 sessies wekelijks en de laatste 8 sessies tweewekelijks zijn.

Affect fobie therapie (AFT)

Affect Fobie Therapie (AFT) is geschikt voor mensen die angstig zijn om te voelen. Dit houdt in dat bepaalde emoties amper geuit worden, door de sterke afweermechanismen die ontwikkeld zijn. Je kan bijvoorbeeld angstig zijn voor gevoelens van boosheid en je gaat huilen als je je eigenlijk boos voelt. Dit heeft het effect dat anderen minder je last begrijpen en jezelf met onverwerkte gevoelens blijft zitten. In de AFT leer je je afweergedrag beter herkennen en meer contact te maken met onderliggende gevoel, waardoor je je op een meer passende en prettigere manier leert uiten. Dit maakt dat anderen je beter gaan begrijpen en er meer ruimte komt voor echt contact. Vaak zorgt dit ook voor meer ontspanning en rust en acceptatie ten aanzien van jezelf als persoon.

De gemiddelde duur van de AFT ligt tussen de 20 en 40-wekelijkse sessies (45 minuten).

Dynamische Interpersoonlijke Therapie (DIT)

Dynamische Interpersoonlijke Therapie (DIT) is een behandeling waar je meer zicht krijgt op je eigen gevoelens en hoe deze kunnen ontstaan en zich herhalen in contacten met anderen. Door deels inzicht en deels beter te begrijpen hoe deze patronen zich herhalen en wat je hierin anders kan doen helpt dit je ervaren last en klachten verminderen.

Wanneer het accent van je klachten ligt op angst en stemmingsklachten is de duur van deze behandeling 16-wekelijkse sessies.

Wanneer de oorsprong van je klachten dieper in je persoonlijkheid geworteld is, beslaat deze DIT behandeling ongeveer een jaar, met 40-wekelijkse sessies.

Transference Focused Psychotherapy (TFP)

De Transference Focused Psychotherapy (TFP) is een behandeling die zich richt op het verstevigen van je zelfbeeld. Wanneer je zelfgevoel erg kan wisselen en niet als één geheel voelt kan deze behandeling uitkomst bieden. Door de deelgebieden en tegenstellingen in jezelf meer aan de oppervlakte te krijgen en hierover in het behandelcontact dit bespreekbaar te maken en te doorwerken, kan dit uiteindelijk leiden tot meer begrip en acceptatie van het zelf en kan je jezelf meer als één geheel gaan ervaren.

De TFP-behandeling duurt gemiddeld 1,5 tot 2 jaar en bestaat uit 2-wekelijkse sessies van 45 minuten.

bottom of page