top of page

Aanmelden

Voor zorgvrager/ cliënt

Heb je een vraag over een aanmelding, of wil je je aanmelden, dan kan dit door een mail te sturen met je gegevens naar info@praktijkuna.nl.

Ik bel of mail je dan terug om je vragen rondom aanmelding te beantwoorden of om een intakegesprek te plannen. 

Om te kunnen starten met een psychotherapeutische behandeling is een verwijsbrief* van je huisarts of bedrijfsarts nodig. Indien je ooit eerder een psychologische behandeling hebt gehad, strekt het de voorkeur om het behandelverslag en intakeverslag mee te sturen met de verwijsbrief van uw arts. Dit kan de intakeprocedure soms wat verkorten, en de eventuele behandeling sneller toespitsen op de kern van je probleem.

Als je het eerste gesprek vergoed wilt hebben, dan dien je het volgende mee te nemen:

  • Geldig identiteitsbewijs (rijbewijs, paspoort);

  • Geldige polispas van de zorgverzekeraar;

  • Verwijzing huisarts, bedrijfsarts*;

* Op de verwijsbrief moeten onderstaande gegevens staan. Staan deze gegevens er niet op dan komt de behandeling niet in aanmerking voor vergoeding door de zorgverzekeraar.

- Gespecialiseerde GGZ (zie voor uitleg ‘kosten en vergoedingen’);

- Vermoeden van een DSM stoornis;

- AGB code van de huisarts;

- Datum van verwijsbrief is voor aanvang van de gemaakte behandelafspraak bij praktijk UNA.

De intakeprocedure bestaat doorgaans uit 1 tot 3 gesprekken. Binnen deze gesprekken krijg je een advies over welke behandeling het meest passend voor je is en of er een behandelaanbod voor jou is binnen praktijk UNA. Mocht dit het geval zijn kan de therapie aansluitend aan de intakeprocedure van start gaan. Mocht er geen passend aanbod zijn of geen persoonlijke klik, dan is dit bespreekbaar en denk ik met je mee wat meer passend voor je kan zijn.

Voor verwijzer

Voor vrijblijvend overleg over de mogelijkheden neem gerust contact op via: info@praktijkuna.nl.

Wachttijden

Gezien praktijk Una een eenmanszaak betreft is mijn behandelcapaciteit beperkt. Ik werk niet met een wachtlijst. Op dit moment heb ik helaas een cliëntenstop. Dit kan echter elk moment wijzigen. Het staat vrij om te informeren naar de inschatting van de behandelwachttijd. Ik hanteer geen wachttijd tussen intake en start behandeling. Indien we tot een behandelovereenkomst komen na de intake kan je direct starten met je behandeling, tenzij anders in wederzijds overleg is afgestemd.

Op de website LVVP (Landelijke Vereniging voor vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten) kan je therapeuten zoeken binnen je regio.

Bijgewerkt op 12-01-2024.

bottom of page