top of page

Soort verzekering

Basis  & Specialistische GGZ

In praktijk UNA wordt zowel zorg geleverd vanuit de generalistische basis GGZ als vanuit de specialistische GGZ. Het accent ligt echter wel op behandelingen die vallen onder de specialistische GGZ.

De GGZ is sinds 2014 opgedeeld in deze twee zorgpaden. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in de mate van de ernst van de psychische problemen. Zo is de basis GGZ bedoeld voor mensen met milde klachten en is de behandelduur van korte duur.  De specialistische GGZ is voor de mensen die al langere tijd klachten, of terugkerende problemen ervaren. Voor beide zorgpaden is een diagnose nodig om voor vergoeding van de zorgverzekeraar in aanmerking te komen. De diagnose wordt gesteld met behulp van de DSM 5. Dat is een internationaal diagnose classificatiesysteem. 

 

Basis GGZ:

In de basis GGZ zijn vier producten te onderscheiden:

  • Prestatie Basis GGZ Kort: ca 300 behandelminuten (na intake, ca. 3 sessies); maximale NZA tarief € 504,71

  • Prestatie Basis GGZ Middel; ca. 500 behandelminuten (na intake, ca 6 sessies); max. NZA tarief € 856,34

  • Prestatie Basis GGZ Intensief; ca 750 behandelminuten (na intake, ca 11 sessies); max. NZA tarief € 1373,34

  • Prestatie Basis GGZ chronisch; ca 750 behandelminuten (na intake, ca 11 sessies); max. NZA tarief € 1287,27

Prestatie Basis GGZ onvolledig behandeltraject; ca 120 behandelminuten (1 á 2 sessies); max. NZA tarief € 219,53.

 

Specialistische GGZ:

Bij de behandeltrajecten binnen de specialistische GGZ wordt de vergoeding bepaald aan de hand van de Diagnose Behandel Combinatie (DBC). Afhankelijk van de diagnose en de duur van de behandeling wordt het vergoedingstarief/ uurtarief per sessie bepaald door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA). Dit kan per jaar afwijken.

Behandeltrajecten binnen de specialistische GGZ laten zich qua behandelduur niet altijd gemakkelijk voorspellen.

Bij de onderstaande website kan je een overzicht vinden om een beeld te krijgen van de mogelijke kosten:

https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_285529_22

bottom of page