top of page

Klachten

Mocht je ontevreden zijn met de door mij verleende zorg, hoop ik in de eerste plaats dat je dit met mij bespreekbaar zult maken. Wanneer het samen uitwerken van de klacht onvoldoende opluchting/ oplossing biedt, kan je contact opnemen met de LVVP, die helpen bemiddelen en meedenken.  Mocht dit niet volstaan dan is er ook de mogelijkheid om over te gaan tot een officiële klacht. Je klacht wordt dan getoetst aan de Beroepscode voor Psychologen of de Beroepscode voor Psychotherapeuten.

De Klachtencommissie doet slechts uitspraken en aanbevelingen, maar kan geen tuchtrechtelijke maatregelen nemen.

Daarvoor dien je het Tuchtcollege voor de gezondheidszorg te benaderen.

bottom of page