top of page

Praktisch

Niet verzekerde zorg

In sommige gevallen wordt een behandeling niet vergoed, of je besluit liever los van de zorgverzekeraars je behandeling zelf te willen betalen. Dan is er een vastgesteld tarief voor de sessies vastgesteld door de NZA. Dit tarief is € 109,76 per gesprek (45 min directe tijd en 15 min verslaglegging).

bottom of page